Prezydent z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Prezydent z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Piotrkowscy radni udzielili prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Były to główne punkty LI Sesji Ray Miasta, która odbyła się w środę, 25 maja.

LI Sesja Rady Miasta rozpoczęła się od rozpatrzenia “Raportu o stanie miasta za 2021 rok”. Na początku obrad prezydent Krzysztof Chojniak – opierając się na danych zawartych w raporcie – zrelacjonował, jak w ciągu ubiegłego roku zmieniło się miasto.
Prezydent mówił m.in. o: zrealizowanych inwestycjach, pozyskanych dofinansowaniach, firmach produkcyjnych działających w naszym mieście, działaniach proekologicznych, potencjale gospodarczym miasta, ofensywie mieszkaniowej oraz wydarzeniach kulturalno-sportowo-rozrywkowych organizowanych w 2021 roku.

Po debacie nad raportem odbyło się głosowanie ws. udzielenia wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Przy 17 głosach „za” i zaledwie 5 „przeciw” radni udzieli prezydentowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji była debata i głosowanie nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta 2021 roku. Najpierw przeczytano pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Miasta, a następnie prezydent Krzysztof Chojniak scharakteryzował ubiegłoroczny budżet.
– Budżet 2021 roku był prorozwojowy. Świadczą o tym wydatki majątkowe, które były na poziomie 34,1 mln zł. Z tej kwoty aż 31,5 mln zł wydaliśmy na realizację 85 inwestycji – podkreślał prezydent.
– Plan dochodów został wykonany prawie w 100% (99,80%), a wydatki nie przekroczyły zaplanowanego limitu (95,34 %). W 2021 roku wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 34,7 mln zł oraz nadwyżkę operacyjną (bieżącą) w wysokości 57,5 mln zł – wyższą od planowanej o 16 mln zł – wyliczał Krzysztof Chojniak.
– Na poziom nadwyżki budżetowej wpływ miała przede wszystkim zmiana przepisów podatkowych wprowadzona w ramach programu rządowego „Polski Ład” powodująca obniżenie dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rekompensata ubytków w PIT na 2022 rok wyliczona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 17,6 mln zł, musiała zostać zgodnie z wytycznymi MF zaliczona do dochodów 2021 roku, powodując nadwyżkę w 2021 roku. Na poziom wykonanej nadwyżki budżetowej wpływ miało również niższe od planowanych, wykonanie wydatków inwestycyjnych, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2022 rok.

Warto zaznaczyć, że w 2021 roku nie zaciągnęliśmy ani złotówki kredytów i pożyczek, jednocześnie spłacając dług kwotą 13,6 mln zł.
Poziom zadłużenia na koniec ubiegłego roku wynosił 118,6 mln zł, i liczony w relacji do wykonanych dochodów stanowił 20,98% (kiedyś limit wynosił 60 %). Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu wyniósł 3,48 %, (przy planowanym 3,63 %), przy czym limit łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosił 12,52 %. – Wskaźniki zadłużenia świadczą o tym, że finanse naszego miasta są bezpieczne – podsumował Krzysztof Chojniak.

Po przedstawieniu cech ubiegłorocznego budżetu radni – przy 16 głosach „za” i zaledwie 5 „przeciw” i 2 “wstrzymujących” – udzielili prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

W dalszej części obrad radni przegłosowali również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej – Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz w rejonie ulic Łódzkiej i Sadowej.

Źródło: Urząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim
Previous 35-lecie diabetyków
Next Zapraszamy wystawców na Jarmark Trybunalski

Może to Ci się spodoba

Małopolscy policjanci upamiętnili policjantów pomordowanych w 1940 roku przez NKWD

26 kwietnia br. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły się rocznicowe uroczystości przy Obelisku poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńców z obozu w Ostaszkowie, Katyniu, Twerze, Miednoje zamordowanych

Policjanci zalecają ostrożność przy zakupach w sieci

Wraz z rozwojem techniki i powszechnym  dostępem do sieci  klienci coraz częściej robią zakupy  przez Internet. Jak wszyscy wiemy, wiąże się to z możliwością zakupów  bez konieczności wychodzenia z domu.

Kosiarka spalinowa czeka na właściciela

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż do jego depozytu w ostatnim czasie trafiła kosiarka spalinowa. Jest to jeden z wielu przedmiotów, który oczekuje w biurze na swojego właściciela. Wszystkie „zguby” są do odebrania w Urzędzie

„Handel ludźmi”

W ramach realizacji „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018”, w miesiącu maju b.r., policjantki Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadziły w Galicyjskim Centrum Integracji Społecznej

Służba i pasja – spotkanie pań w MSWiA w dniu ich święta

Z okazji Dnia Kobiet Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zaprosił wyróżniające się funkcjonariuszki służb mundurowych. Jedną z nich była przedstawicielka małopolskiej Policji starszy sierżant Patrycja Pszczelińska. 8 marca

Odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. kryminalnych

W dniach 6 – 7 lutego 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dafne” w Zakopanem odbyła się odprawa służbowa zastępców komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. kryminalnych, poświęcona podsumowaniu realizacji zadań przez

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź