Prezydent z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Prezydent z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Piotrkowscy radni udzielili prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Były to główne punkty LI Sesji Ray Miasta, która odbyła się w środę, 25 maja.

LI Sesja Rady Miasta rozpoczęła się od rozpatrzenia „Raportu o stanie miasta za 2021 rok”. Na początku obrad prezydent Krzysztof Chojniak – opierając się na danych zawartych w raporcie – zrelacjonował, jak w ciągu ubiegłego roku zmieniło się miasto.
Prezydent mówił m.in. o: zrealizowanych inwestycjach, pozyskanych dofinansowaniach, firmach produkcyjnych działających w naszym mieście, działaniach proekologicznych, potencjale gospodarczym miasta, ofensywie mieszkaniowej oraz wydarzeniach kulturalno-sportowo-rozrywkowych organizowanych w 2021 roku.

Po debacie nad raportem odbyło się głosowanie ws. udzielenia wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Przy 17 głosach „za” i zaledwie 5 „przeciw” radni udzieli prezydentowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji była debata i głosowanie nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta 2021 roku. Najpierw przeczytano pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Miasta, a następnie prezydent Krzysztof Chojniak scharakteryzował ubiegłoroczny budżet.
– Budżet 2021 roku był prorozwojowy. Świadczą o tym wydatki majątkowe, które były na poziomie 34,1 mln zł. Z tej kwoty aż 31,5 mln zł wydaliśmy na realizację 85 inwestycji – podkreślał prezydent.
– Plan dochodów został wykonany prawie w 100% (99,80%), a wydatki nie przekroczyły zaplanowanego limitu (95,34 %). W 2021 roku wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 34,7 mln zł oraz nadwyżkę operacyjną (bieżącą) w wysokości 57,5 mln zł – wyższą od planowanej o 16 mln zł – wyliczał Krzysztof Chojniak.
– Na poziom nadwyżki budżetowej wpływ miała przede wszystkim zmiana przepisów podatkowych wprowadzona w ramach programu rządowego „Polski Ład” powodująca obniżenie dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rekompensata ubytków w PIT na 2022 rok wyliczona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 17,6 mln zł, musiała zostać zgodnie z wytycznymi MF zaliczona do dochodów 2021 roku, powodując nadwyżkę w 2021 roku. Na poziom wykonanej nadwyżki budżetowej wpływ miało również niższe od planowanych, wykonanie wydatków inwestycyjnych, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2022 rok.

Warto zaznaczyć, że w 2021 roku nie zaciągnęliśmy ani złotówki kredytów i pożyczek, jednocześnie spłacając dług kwotą 13,6 mln zł.
Poziom zadłużenia na koniec ubiegłego roku wynosił 118,6 mln zł, i liczony w relacji do wykonanych dochodów stanowił 20,98% (kiedyś limit wynosił 60 %). Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu wyniósł 3,48 %, (przy planowanym 3,63 %), przy czym limit łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosił 12,52 %. – Wskaźniki zadłużenia świadczą o tym, że finanse naszego miasta są bezpieczne – podsumował Krzysztof Chojniak.

Po przedstawieniu cech ubiegłorocznego budżetu radni – przy 16 głosach „za” i zaledwie 5 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” – udzielili prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

W dalszej części obrad radni przegłosowali również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej – Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz w rejonie ulic Łódzkiej i Sadowej.

Źródło: Urząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim
Previous 35-lecie diabetyków
Next Zapraszamy wystawców na Jarmark Trybunalski

Może to Ci się spodoba

Noc Muzeów w Komendzie Głównej Policji. Wśród uczestników policjant z Krakowa

Przed kilkoma dniami w Komendzie Głównej Policji odbyła się ”Noc Muzeów”. Bramy KGP otwarte były dla zwiedzających od godziny 18:00 do północy. Ilość chętnych była tak duża, że już na

Żelazna: otwarcie ofert w przetargu

Dwie firmy zgłosiły się do przetargu na budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Żelaznej, na odcinku od ronda „Bitwy Warszawskiej 1920” do ul. A. Haeringa. Obie oferty mieszczą się

Uniwersytet Jagielloński gruntownie modernizuje swój kampus medyczny

Collegium Medicum, czyli kampus medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zostanie gruntownie odnowiony. Będzie to możliwe dzięki współpracy uczelni z partnerem prywatnym – spółką Neoświat. Jak wyjaśnia prof. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. Collegium

Msza święta w intencji małopolskiej Policji w Katedrze Królewskiej na Wawelu

Tegoroczne obchody Święta Policji w Małopolsce rozpoczęła uroczysta msza święta w Katedrze Wawelskiej, która odbyła się  w niedzielę, 16 lipca 2017 r. o godz.10.00. Mszę celebrował  Krajowy Duszpasterz Policji, Biskup

Sukces małopolskich policyjnych biegaczy

Podczas XV Mistrzostw Polski Policjantów w Maratonie organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Zarząd Wojewódzki NSZZP województwa zachodniopomorskiego pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji małopolscy policyjni biegacze stanęli

Nadzwyczajna sesja o ciepłownictwie

W czwartek w (26.05) w Urzędzie Miasta odbyła się pięćdziesiąta druga Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta zwołana na wniosek grupy sześciu radnych. Obrady poświęcono ciepłownictwu oraz obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź